کانال تلگرام با تو از خود می گویم
نام کانالبا تو از خود می گویم
آدرس کانالMnasim20
توضیحاتمناجات ها و داستان های آموزنده به همراه هر روز معرفی یک شهید
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

131