کانال تلگرام کانال تخفیف و آفر دستیافت
نام کانالکانال تخفیف و آفر دستیافت
آدرس کانالdastyaft
توضیحاتاخبار و معرفی فروش های فوق العاده کالا و خدمات در کانال تخفیف دستیافت ... کانال خرید گروهی
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

20