کانال تلگرام گروه تلگرام کرمانشاه ( سنندج )
نام کانالگروه تلگرام کرمانشاه ( سنندج )
آدرس کانالjoinchat/AAAAAEJPAfgK3g9bMyJHVQ
توضیحاتگروهی برای تفریح و سرگرمی همه کورد ها و ایرانیان
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

800