کانال تلگرام صلوات شمار
نام کانالصلوات شمار
آدرس کانالsalavat98
توضیحاتختم صلوات
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

300