کانال تلگرام یکم انگیزه
نام کانالیکم انگیزه
آدرس کانالyekamangize
توضیحات✔️ تو چه میدانی چه دردهایی در وجود من نهفته است؛ زندگی؛مرا بارها و بارها به زمین کوبید؛چیزهایی دیدم که هیچگاه نمیخواهم دوباره ببینم؛اما از یک مسئله مطمئنم؛هرگز روی زمین نخواهم ماند؛همیشه بلند خواهم شد؛هرگز تسلیم نخواهم شد؛هرگز...
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

0