کانال تلگرام کتابخوان
نام کانالکتابخوان
آدرس کانالketabkhanchannel
توضیحاتشبکه کتابخوان محلی برای اشتراک کتاب نوشته، معرفی کتاب و فعالیت های مربوط به کتاب و کتابخوانی
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

1800