کانال تلگرام هواداران سید ابراهیم رئیسی
نام کانالهواداران سید ابراهیم رئیسی
آدرس کانالEbrahimRaeisi
توضیحاتکانال هواداران سید ابراهیم رئیسی
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

4000