کانال تلگرام سخنان ناب
نام کانالسخنان ناب
آدرس کانالsokanannab
توضیحاتسخن های زیبا ازبزرگان،پندواندرز های زیبا،مطالب فلسفی وعاشقانه واشعار کوتاه رادر کانال مادنبال کنید.
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

35