کانال تلگرام samurai
نام کانالsamurai
آدرس کانالgreatsamurai
توضیحاتسامورایی راستین هرگز نباید که پژمرده دل و افسرده جان بنماید. در این کانال سامورایی آیین کهن خود را به زبان امروزین خواهد گفتو رازهای کوچک زندگی را با شما در میان خواهد گذاشت
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

16