کانال تلگرام شیعه چه بد با غیبت مولایش خوگرفته ..
نام کانالشیعه چه بد با غیبت مولایش خوگرفته ..
آدرس کانالyaabasaleh15
توضیحاتمهدی عزیز است به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکش ندهندش ..
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

4