کانال تلگرام دست سازه های نمدی های مهدیه
نام کانالدست سازه های نمدی های مهدیه
آدرس کانالdnamadihaymahdieh
توضیحاتدر این کانال تنها نمونه هایی از کارهای هنری بار چه نمد گذاشته شده که خودم درست کردم
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

1