کانال تلگرام آرامش گلوله ی سربی
نام کانالآرامش گلوله ی سربی
آدرس کانالgolouleyesorbi
توضیحاتای مرغ های طوفان !/ پروازتان بلند /آرامش گلوله ی سربی را/ درخون خویشتن /این گونه عاشقانه پذیرفتند/ این گونه مهربان.../ م.سرشک
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

0