کانال تلگرام انتگرال
نام کانالانتگرال
آدرس کانالIntegral_Life
توضیحاتمی دونید انتگرال چی میگه: زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش تا هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

600