کانال تلگرام خآدآمکآ
نام کانالخآدآمکآ
آدرس کانالkhateratam_de
توضیحاتمقیم آلمانم و خاطراتم تا امتحانات نهاییم رو مینویسم ✔مطالب انگیزه شیی ✔️راهنمای برنامه ریزی ✔️راهنمای روش درست یادگرفتن مضامین مختلف ✔️آشنایی با سیستم آموزش و پرورش آلمان , توجه: ورود آقایان اکیدا ممنوع است!
گروه بانوان
تعداد اعضاء

2