کانال تلگرام آیه
نام کانالآیه
آدرس کانالAye_be_Aye
توضیحاتبه خاطر بسپاریم همراهی خدابا انسان مثل نفس کشیدن است آرام، بی صدا، همیشگی . . . به یاد همراه همیشگیمان باشیم
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

1