کانال تلگرام فروشگاه شرکاء
نام کانالفروشگاه شرکاء
آدرس کانالforoshgahe_shoraka
توضیحاتفروشگاه شرکاء این فروشگاه به منظور فروش اینترنتی و تلفنی در سطح شهر مقدس مشهد افتتاح گردیده است
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

450