کانال تلگرام اندیشه های فلسفی - منطقی
نام کانالاندیشه های فلسفی - منطقی
آدرس کانالPhalsapheh
توضیحاتاندیشه های فلسفی _ منطقی شورش یوسفی (و غیره) به صورت عکس نوشته
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

30