کانال تلگرام کانال تلگرامی "طرب انگیز"
نام کانالکانال تلگرامی "طرب انگیز"
آدرس کانالTarab_Angiz
توضیحاتفضای مجازی را فرصتی یافتیم برای ابراز و بیان احساسات سرکوب شده خود، خستگی از رذالت های بشری و خمودگی ناشی از روزمرگی را فریاد میزنیم ولی دچار یاس و حرمان نمیشویم. در این فوران احساسات و حرف های ناگفته کنارمان و شریک این احساس باشید. کانال تلگرامی "طرب انگیز" https://telegram.me/Tarab_Angiz 💠 @Tarab_Angiz
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

80