کانال تلگرام هنر و اندیشه
نام کانالهنر و اندیشه
آدرس کانالhonrandishe
توضیحاتپاتوقی برای اهل فرهنگ و هنر ، دریچه ای رو به رها شدن ، موسیقی ، ادبيات و هنر 📕اینجا همه چیز در حال تغییر است . 📕 با ما لطفا کمی بهتر بیندیشید .
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

200