کانال تلگرام اعلانات
نام کانالاعلانات
آدرس کانالelanatnews
توضیحاتجدیدترین اعلانات ارگانها سازمانها دانشگاها و....
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

4