کانال تلگرام اگهی نامه ظرفینه (جام نمای سابق)
نام کانالاگهی نامه ظرفینه (جام نمای سابق)
آدرس کانالzarfineh2
توضیحاتظرفینه | نخستین آگهی نامه ظروف و تجهیزات آشپزخانه و لوازم خانگی از سال 1383 (جام نمای سابق)، مجله ظروف و تجهیزات آشپزخانه
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1000