کانال تلگرام اگهی نامه اسکان (مسکن روز سابق)
نام کانالاگهی نامه اسکان (مسکن روز سابق)
آدرس کانالeskanmag1
توضیحاتظرفینه | نخستین آگهی نامه ظروف و تجهیزات آشپزخانه و لوازم خانگی از سال 1383 (جام نمای سابق)، مجله ظروف و تجهیزات آشپزخانه
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

750