کانال تلگرام لینک سیتی
نام کاناللینک سیتی
آدرس کانالliink_ciity
توضیحاتاین کانال براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷 میباشد. ازثبت کانال وگروه های غیراخلاقی معذوریم::
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

245