کانال تلگرام کانال داریخدیخ
نام کانالکانال داریخدیخ
آدرس کانالdarikhdikh
توضیحاتکانالی فوق العاده ... هرچی زیبایی بخوای اینجاست
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

84