کانال تلگرام کانال تخصصی نشریه کشاورزی و آب نشریه خوشه
نام کانالکانال تخصصی نشریه کشاورزی و آب نشریه خوشه
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحات خبری.تحلیلی.آموزشی و اطلاع رسانی
گروه کتاب و مجله
تعداد اعضاء

0