کانال تلگرام منجی موعود
نام کانالمنجی موعود
آدرس کانالpromisedmonji
توضیحاتدجال کیست و از کجاست؟ نشانه های دجال... آیا یمانی ظهور کرده است؟ احمدابن الحسن کیست؟ همه چی در کانال منجی موعود
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

707