کانال تلگرام sabaland
نام کانالsabaland
آدرس کانالsabaland
توضیحاتسرزمین صبا ، سعی شده درکنارمطالب علمی که معمولا محیطی خشک بوجودمیایدازطنزولطیفه و...هم استفاده شود.
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

0