کانال تلگرام هواشناسی آذربایجان
نام کانالهواشناسی آذربایجان
آدرس کانالazweather
توضیحاتآخرین وضعیت آب و هوایی منطقه آذربایجان و شمال غرب ایران
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

17400