کانال تلگرام گیج و ویج
نام کانالگیج و ویج
آدرس کانالgijouvij
توضیحاتگلچینی از کانالهای خبری ورزشی ُ آموزشی و سرگرمی و ...
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

16