کانال تلگرام غمکده
نام کانالغمکده
آدرس کانالDISLOVEPAGE
توضیحاتهمه چیز از عاشقونه و دیسلاو و فاز سنگین بدونه تبلیغ..اولین کاناله بدون تبلیغ تلگرام
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

208