کانال تلگرام ژلوفان
نام کانالژلوفان
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتسرگرمی ، طنز ، عاطفی ، عاشقانه ، خبری ،عرفانی ،پزشکی و سلامت ،خلاصه همه جور پستی داریم
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

512