کانال تلگرام سخنرانی
نام کانالسخنرانی
آدرس کانال sokhantan
توضیحاتکانال سخنرانی کانالی است از سخنرانی های مذهبی از اساتید و علمای شیعه
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

163