کانال تلگرام انگليسي پيشرفته
نام کانالانگليسي پيشرفته
آدرس کانالAdvancedEng1
توضیحات✔️ اخبار انگليسي با ترجمه ✔️ عبارات رايج در فيلم ها ✔️ جزوه هاي آموزش زبان
گروه کانال های خاص
تعداد اعضاء

610