کانال تلگرام اخبار کامپیوتر
نام کانالاخبار کامپیوتر
آدرس کانالcomputernewschannel
توضیحاتجدیدترین اخبا ر تکنولوژی(ITو کامپیوتر) , و هم چنین سفارش انواع پروژه های دانشجویی و پایان نامه کارشناس و کارشناسی ارشد
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1132