کانال تلگرام Love Station
نام کانالLove Station
آدرس کانالjoinchat/DSIQYj7qfMmnANYL8O46oA
توضیحاتاز صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری ک در این گنبد دوار بماند
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

5530