کانال تلگرام دانستنیهای خانه داری (ترفند)
نام کانالدانستنیهای خانه داری (ترفند)
آدرس کانالkisal
توضیحاتاین کانال پر پاییه محتویات علمی استوار است -کاملا مفید برای خانمهای خانه دار و آقایون مشتاق دانستن
گروه بانوان
تعداد اعضاء

3800