کانال تلگرام https://telegram.me/shoghevesal12
نام کانالhttps://telegram.me/shoghevesal12
آدرس کانالshoghevesal12
توضیحاتموضواعت اخلاقی وتربیتی .اهل بیت . خانواده .تربیت فرزند. معرفی کتاب وداستانهای ناب
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

34