کانال تلگرام خاص ترین ها
نام کانالخاص ترین ها
آدرس کانالkhaskhaskhas
توضیحاتلحظات خاص با شعر وعکس ترانه برای مخاطب خاص
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

3381