کانال تلگرام شهر بی آرمان
نام کانالشهر بی آرمان
آدرس کانالwecan_1
توضیحاتسعی دارم برخی از آرمان های فراموش شده انقلاب را یادآوری کنم اما فراموش نکنیم که: آرمان خواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست... . . باور دارم که #ما_می_توانیم
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

74