کانال تلگرام دانندگی
نام کانالدانندگی
آدرس کانالdanandegi
توضیحاتمجله گردشگری دانندگی مجله دانندگی ، رسانه ای است تاثیرگذار در صنعت گردشگری و صنعت رستوران ایران و با پوشش متفاوت اخبار و رویدادها و ارایه آمار و تحلیل در کنار دریافت نظرات کارشناسان، امیدوار است نقشی موثر در توسعه صنعت گردشگری و صنعت رستوران کشور داشته باشد.
گروه کتاب و مجله
تعداد اعضاء

2172