کانال تلگرام درصدها
نام کانالدرصدها
آدرس کانالdarsadha
توضیحات"درصدها" بزرگترین کانال معرفی فروشگاه های دارای تخفیف ، از سراسر کشور 🇮🇷
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1400