کانال تلگرام جیغ بنفش
نام کانالجیغ بنفش
آدرس کانالjighbanafsh
توضیحاتغار كبود ميدود دست به گوش و فشرده پلك و خميده يكسره جيغي بنفش مي كشد. "هوشنگ ایرانی"
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

190