کانال تلگرام 😉سیر تا پیاز😉
نام کانال😉سیر تا پیاز😉
آدرس کانالsirtapiyazs
توضیحاتاز 😉سیر تا پیاز😉 از صفر تا بینهایت از گوشت مرغ تا گوشت شتر مرغ از زمین تا آسمون از این جا تا همه جا از من تا تو از هیچی تا همه چی همه کانالارو جمع کردیم گزاشتیم اینجا https://telegram.me/sirtapiyazs
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

649