کانال تلگرام سیمیا | symya
نام کانالسیمیا | symya
آدرس کانالsymya
توضیحاتسرشت‌ها در حروف و نام‌ها روان هستند و با آنها می‌توان در جهان طبیعت تأثیر گذاشت.
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

110