کانال تلگرام کوییلینگ(ملیله کاغذی)
نام کانالکوییلینگ(ملیله کاغذی)
آدرس کانالkaghazohonar
توضیحاتآموزش و قبول سفارش مربوط به ملیله کاغذی(کوییلینگ) با بیش از 1000نمونه کار کوییلینگ
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

260