کانال تلگرام محصولات فرهنگی و مذهبی ایده نگار
نام کانالمحصولات فرهنگی و مذهبی ایده نگار
آدرس کانالidea_negar
توضیحاتطراح و سازنده تابلو و محصولات مذهبی و فرهنگی
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

60