کانال تلگرام معجزه‌ی سنگ‌ها
نام کانالمعجزه‌ی سنگ‌ها
آدرس کانالsangha
توضیحاتخواص عجیب، معجزه‌آمیز و جادویی سنگها و تاثیراتشان در زندگی گشایش رزق و روزی برآورده شدن حاجات و آرزوها گشایش بخت و کامروایی
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

500