کانال تلگرام افكار قابل تأمل ©
نام کانالافكار قابل تأمل ©
آدرس کانالtafakoratenab
توضیحات[Forwarded from افكار قابل تأمل ©] [ Photo, كانالي مشتمل بر جملات📖 ، اشعار📝 ، .تصاوير 📸و ... كه ذهن ادمي را به اندكي تفكر و تامل دعوت ميكند. @tafakoratenab به ما بپيونديد با 📝©☑️ ]
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

255