کانال تلگرام کانال روانشناسی سایک تودی
نام کانالکانال روانشناسی سایک تودی
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتترجمه و چکیده مقالات و کنفرانس‌های روانشناسی. مطالبی در راستای شناخت "خود" و بهبود کیفیت زندگی.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

1027