کانال تلگرام آیت الله حق شناس (ره)
نام کانالآیت الله حق شناس (ره)
آدرس کانالayatollah_haqshenas
توضیحاتمطالب و بیانات اخلاقی علما به صورت موضوعی
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

961